CV

Læge Maryanne Gundestrup, MD, MSc

Ansat på Rigshospitalet fra maj 1989 til 31.maj 2011.

Siden juni 1995 ansat som flyve-og dykkermediciner på Flyvemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, de sidste mere end 10 år som afdelingslæge.

Ud over certifikat-udstedelsesundersøgelser og -fornyelsesundersøgelser, har jeg især beskæftiget mig med regulering og vurdering af blodtryk, blodsukker, kolesterol samt vurdering af EKG og risiko for udvikling af hjertekarsygdomme.

Jeg har stor erfaring med vurdering af rygsmerter og godartede blodsygdomme som feks blodmangel forårsaget af mangel på vitaminer eller mineraler.

Jeg har ligeledes mange års erfaring med at vurdere muligt alkohol-overforbrug.

Jeg har screenet for prostatakræft ved hjælp af såvel blodprøve som klinisk undersøgelse.

Rådgivning af kommende erhvervspiloter, privatpiloter, erhvervsdykkere og sportsdykkere, om eventuelle sygdomme vil være en forhindring for erhvervelse af certifikat.

Sygemelding og raskmelding af personer med certifikat.

Indenfor forskning har jeg studeret kræfthyppighed hos danske, nordiske og europæiske erhvervspiloter.