Muligt alkoholoverforbrug vurderes ved hjælp af samtale, klinisk undersøgelse samt blodprøver (CDT* og leverblodprøver).

*CDT  Transferrin(S)-Kulhydratfattigt transferrin; stoffr.

CDT forekommer i øget mængde i blodet ved kronisk alkoholindtagelse.

Prøven anvendes især til vurdering af muligt alkoholoverforbrug hos erhvervspiloter, erhvervsdykkere, togfører og andet personel med sikkerhedsbetonet arbejde, men kan anvendes til alle, hvor man ønsker en vurdering af et muligt overforbrug af alkohol.

Undersøgelsen udføres af læge med 16 års erfaring i disse vurderinger.

Kontrolprogram aftales individuelt med arbejdsgiver.