Har du brug for en ekstra vurdering af konstateret sygdom.

Har du brug for hjælp til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Har du brug for en vurdering af om symptomer bør undersøges nærmere.

Du vil blive undersøgt af læge med 16 års erfaring i vurdering og hjælp til hurtig udredning og behandling