Klinikken er udstyret med følgende apparatur:

EKG-apparat

Blodtryksapparat

Reflotron til analyse af standard blodprøver, øvrige blodprøver analyseres ud af huset

Audiometer til tone-audiometri, otoscop og drejestol

Synstavle til vurdering af synsevnen og ophthalmoscop til vurdering af øjnbaggrund

Spirometer til undersøgelse af lungefunktion og tegn til astma

Urinanalyse apparat